Je masa ľudí vždy iba hrozbou?

Davom ľudí nazývame stretnutie veľkej masy s minimálnym priestorom vôkol seba, a tým sa vytvára dojem, že je dané miesto preľudnené. Filozof Seneca označuje takýto dav ako „dôkaz toho najhoršieho“. Podobne ho charakterizuje aj historik Denys dHalicarnasse, len s rozdielom, že využíva expresívnejšie ladené presvedčenie: dav ľudí by nazval „matkou tyranov“.  Ako si vysvetliť vzájomné […]